Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Parc Natural de Cap de Creus es va crear l’any 1998, però la voluntat de protegir aquest espai arranca molt més enrere quan a finals dels anys setanta, a través de l’obra col·lectiva Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (1976, Ed. Barcino), ja s’assenyalava el cap de Creus com una zona de protecció recomanable. Però no va ser fins als anys 90 quan es avançar de manera decidida en la creació del Parc. En aquella època, la IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura), conjuntament amb altres entitats i organismes, va impulsar una campanya per a la declaració de la península de cap de Creus i la serra Verdera com a Parc Natural mitjançant la recollida de més de 18.000 signatures, l’emissió d’informes tècnics per part de diversos científics i el suport d’entitats del món del submarinisme d’arreu d’Europa. La tasca de la IAEDEN va ser clau perquè ciutadania, ajuntaments i la Generalitat mateixa donessin un impuls definitiu a la creació del Parc Natural. L’any 1992, es va publicar el decret mitjançant el qual s’aprovava el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) que va establir una xarxa de 144 espais, entre els quals hi havia el cap de Creus. El mes de març de 1996, els llavors departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient van redactar l’avantprojecte de llei de protecció del cap de Creus, que es va aprovar de manera definitiva el març de 1998.
El Parc Natural de Cap de Creus es va crear l’any 1998, però la voluntat de protegir aquest espai arranca molt més enrere quan a finals dels anys setanta, a través de l’obra col·lectiva Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (1976, Ed. Barcino), ja s’assenyalava el cap de Creus com una zona de protecció recomanable. Però no va ser fins als anys 90 quan es avançar de manera decidida en la creació del Parc. En aquella època, la IAEDEN (Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura), conjuntament amb altres entitats i organismes, va impulsar una campanya per a la declaració de la península de cap de Creus i la serra Verdera com a Parc Natural mitjançant la recollida de més de 18.000 signatures, l’emissió d’informes tècnics per part de diversos científics i el suport d’entitats del món del submarinisme d’arreu d’Europa. La tasca de la IAEDEN va ser clau perquè ciutadania, ajuntaments i la Generalitat mateixa donessin un impuls definitiu a la creació del Parc Natural.  L’any 1992, es va publicar el decret mitjançant el qual s’aprovava el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) que va establir una xarxa de 144 espais, entre els quals hi havia el cap de Creus. El mes de març de 1996, els llavors departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient van redactar l’avantprojecte de llei de protecció del cap de Creus, que es va aprovar de manera definitiva el març de 1998. -  -  -