Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Jorge Weke, defensor dels drets indígines i de les terres ancestrals de Wallmapu, entre Xile i Argentina, ha visitat Catalunya en la mateixa gira que l'Adenike
Jorge Weke, defensor dels drets indígines i de les terres ancestrals de Wallmapu, entre Xile i Argentina, ha visitat Catalunya en la mateixa gira que l'Adenike -  -  -