Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya es reunirà durant un total de 6 sessions de treball entre la sessió inaugural del 18 de novembre de 2023 i la sessió final del 10 de febrer de 2024
L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya es reunirà durant un total de 6 sessions de treball entre la sessió inaugural del 18 de novembre de 2023 i la sessió final del 10 de febrer de 2024  -  -  -