Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La segona Cimera Social per la Sequera s'ha celebrat aquest dissabte 30 de setembre a Amposta, a les Terres de l'Ebre
La segona Cimera Social per la Sequera s'ha celebrat aquest dissabte 30 de setembre a Amposta, a les Terres de l'Ebre -  -  -