Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Actualment, Naturgy opera a España tres projectes més de producció de biometà: la planta Elena, a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas; la planta de Vila-sana (Lleida), instal·lada a l’explotació ramadera de Porgaporcs i que actualment s’està adaptant per a la seva explotació comercial; i l’ubicat a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bens, a la Corunya, cofinançat per la Xunta a través de fons FEDER per produir biometà procedent d’aigües residuals amb finalitat de mobilitat. Així mateix, la companyia ha impulsat juntament amb l’empresa Greene un projecte per a la investigació d’una tecnologia que permeti la biometanació a partir de syngas, amb l’objectiu d’injectar-lo a la xarxa de distribució o per fer-lo servir en mobilitat. Es tracta d’un projecte únic a Espanya que es durà a terme a una planta pilot que es construirà a Elx (Alacant). Aquest setembre, Naturgy ha anunciat també la construcció d'una nova planta de biometà a Andalusia, concretament al municipi de Utrera, a la província de Sevilla
Actualment, Naturgy opera a España tres projectes més de producció de biometà: la planta Elena, a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a injectar gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució de gas; la planta de Vila-sana (Lleida), instal·lada a l’explotació ramadera de Porgaporcs i que actualment s’està adaptant per a la seva explotació comercial; i l’ubicat a l’estació depuradora d’aigües residuals de Bens, a la Corunya, cofinançat per la Xunta a través de fons FEDER per produir biometà procedent d’aigües residuals amb finalitat de mobilitat. Així mateix, la companyia ha impulsat juntament amb l’empresa Greene un projecte per a la investigació d’una tecnologia que permeti la biometanació a partir de syngas, amb l’objectiu d’injectar-lo a la xarxa de distribució o per fer-lo servir en mobilitat. Es tracta d’un projecte únic a Espanya que es durà a terme a una planta pilot que es construirà a Elx (Alacant). Aquest setembre, Naturgy ha anunciat també la construcció d'una nova planta de biometà a Andalusia, concretament al municipi de Utrera, a la província de Sevilla -  -  -