Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
A més de l'estalvi de recursos naturals que suposa crear peces a partir de residus tèxtils, Nuar genera també ocupació, ja que les peces es distribueixen i comercialitzen als establiments que les tres entitats tenen a Martorell, Badalona i Girona i que donen feina a persones amb alta vulnerabilitat i risc d'exclusió
A més de l'estalvi de recursos naturals que suposa crear peces a partir de residus tèxtils, Nuar genera també ocupació, ja que les peces es distribueixen i comercialitzen als establiments que les tres entitats tenen a Martorell, Badalona i Girona i que donen feina a persones amb alta vulnerabilitat i risc d'exclusió -  -  -