Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Govern va donar llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells el 23 de novembre del 2021. Un tribut que grava les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres d’atracament i durant l’estada del vaixell al moll.
El Govern va donar llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells el 23 de novembre del 2021. Un tribut que grava les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres d’atracament i durant l’estada del vaixell al moll.  -  -  -