Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Mascort ha lamentat la manca de lleialtat institucional del Ministeri cap a la Generalitat. El conseller també ha criticat la tramitació desordenada i caòtica que s'està fent per part del Ministeri, "que no està fent cas d'informes que en determinats projectes són preceptius i vinculats; informes desfavorables que no són tinguts en compte... Estan canviant les normes del joc sobre la tramitació d'aquestes línies, i el que queda clar és que no és per garantir que els projectes es facin bé".
Mascort ha lamentat la manca de lleialtat institucional del Ministeri cap a la Generalitat. El conseller també ha criticat la tramitació desordenada i caòtica que s'està fent per part del Ministeri,