Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Alba G. Corral, artista generadora d'imatges: "Hem volgut mostrar tot el que és la terra, els paisatges, la vulnerabilitat del territori... "
Alba G. Corral, artista generadora d'imatges: