Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La granota toro , inclosa a la llista negra d'espècies exòtiques invasores i erradicada aquest estiu al Delta de l'Ebre, és una de les 100 espècies invasores més nocives del món. Originària del nord-oest dels Estats Units i sud-oest del Canadà, a Europa va ser introduïda a Suècia (1959) i posteriorment a Finlàndia (1967) pel seu aprofitament piscícola. La seva gran capacitat d'adaptació al medi ha fet que s'hagi estès a més d'una quarantena de països, on malgrat els esforços de control no s'ha aconseguit erradicar. Aquesta espècie invasora causa greus desequilibris en els ecosistemes on s'introdueix. Els principals impactes són sobre l'hàbitat, sobre les espècies i sobre la salut humana. En tractar-se d'una espècie voraç i depredadora, pot desplaçar i, fins i tot, eliminar poblacions d'espècies autòctones (d'altres amfibis i rèptils), desplaçar espècies autòctones per l'espai o els recursos. També causa modificacions importants de l'hàbitat, com ara alteracions en l'estructura de la vegetació o en l'abundància relativa d'espècies natives o endèmiques o en els patrons de successió naturals de la vegetació nativa. Així mateix, és transmissora de malalties i paràsits i pot ser hoste de fongs com el Batrachochytrium dendrobatidis, un fong implicat en el declivi dels amfibis a escala global.
La granota toro , inclosa a la llista negra d'espècies exòtiques invasores i erradicada aquest estiu al Delta de l'Ebre, és una de les 100 espècies invasores més nocives del món. Originària del nord-oest dels Estats Units i sud-oest del Canadà, a Europa va ser introduïda a Suècia (1959) i posteriorment a Finlàndia (1967) pel seu aprofitament piscícola. La seva gran capacitat d'adaptació al medi ha fet que s'hagi estès a més d'una quarantena de països, on malgrat els esforços de control no s'ha aconseguit erradicar.  Aquesta espècie invasora causa greus desequilibris en els ecosistemes on s'introdueix. Els principals impactes són sobre l'hàbitat, sobre les espècies i sobre la salut humana. En tractar-se d'una espècie voraç i depredadora, pot desplaçar i, fins i tot, eliminar poblacions d'espècies autòctones (d'altres amfibis i rèptils), desplaçar espècies autòctones per l'espai o els recursos. També causa modificacions importants de l'hàbitat, com ara alteracions en l'estructura de la vegetació o en l'abundància relativa d'espècies natives o endèmiques o en els patrons de successió naturals de la vegetació nativa.  Així mateix, és transmissora de malalties i paràsits i pot ser hoste de fongs com el Batrachochytrium dendrobatidis, un fong implicat en el declivi dels amfibis a escala global. -  -  -