Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els resultats del balanç de la gestió dels residus municipals corresponent a l’any 2022 s'han presentat el 25 de juliol a la seu Consorci del Lluçanès El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire Soler ha explicat que, “del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament el 45,3%, concretament 1.740.360 t, el que representa un 0,3% més que a l’exercici 2021, el que mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva”.
Els resultats del balanç de la gestió dels residus municipals corresponent a l’any 2022 s'han presentat el 25 de juliol a la seu Consorci del Lluçanès  El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire Soler ha explicat que, “del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament el 45,3%, concretament 1.740.360 t, el que representa un 0,3% més que a l’exercici 2021, el que mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva”. -  -  -