Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
SmartCrops 5.1 és un projecte d'R+D col·laboratiu que té com a objectiu principal investigar i desenvolupar noves eines digitals, tecnològiques i agroecològiques per a la producció sostenible i resilient de cultius llenyosos i hortícoles en climes semiàrids i en condicions de canvi climàtic. El consorci que el desenvolupa està compost per 8 empreses del sector agrotecnològic i de la producció agrícola (Família Torres, Trops, Hispatec Erpagro, Polvoritzadors Fede, Cortijo Guadiana (Grup Castell de Canena), Prima Ram ,Florette Ibérica i Bodega Matarromera) i 7 centres de recerca nacionals (Centre d'Investigacions sobre Desertificació-CIDE-CSIC, Universitat d'Almeria, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA, Fundació FIDESOL, Fundació Air Institute, Universitat de Burgos i Estació Experimental Institut d'Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània La Mayora
SmartCrops 5.1 és un projecte d'R+D col·laboratiu que té com a objectiu principal investigar i desenvolupar noves eines digitals, tecnològiques i agroecològiques per a la producció sostenible i resilient de cultius llenyosos i hortícoles en climes semiàrids i en condicions de canvi climàtic. El consorci que el desenvolupa està compost per 8 empreses del sector agrotecnològic i de la producció agrícola (Família Torres, Trops, Hispatec Erpagro, Polvoritzadors Fede, Cortijo Guadiana (Grup Castell de Canena), Prima Ram ,Florette Ibérica i Bodega Matarromera) i 7 centres de recerca nacionals (Centre d'Investigacions sobre Desertificació-CIDE-CSIC, Universitat d'Almeria, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA, Fundació FIDESOL, Fundació Air Institute, Universitat de Burgos i Estació Experimental Institut d'Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània La Mayora -  -  -