Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La ilocalització de les ubicacions més adequades per als embornals de carboni en terrenys agrícoles abandonats pot orientar els processos de presa de decisions sobre el seu foment o prevenció, tenint en compte l'existència d'interessos contraposats com la producció d'aliments i els drets locals sobre la terra
La ilocalització de les ubicacions més adequades per als embornals de carboni en terrenys agrícoles abandonats pot orientar els processos de presa de decisions sobre el seu foment o prevenció, tenint en compte l'existència d'interessos contraposats com la producció d'aliments i els drets locals sobre la terra -  -  -