Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Connectant indústria, societat i sostenibilitat, Amb aquest lema, Expoquimia i Equiplast aposten per aportar coneixement i exposar casos pràctics sobre les darreres innovacions i projectes que permeten abordar grans reptes com l'economia circular, la descarbonització i la neutralitat climàtica, recolzant-se també a la digitalització i la transferència de coneixement. En quatre dies es faran gairebé un centenar de sessions entre congressos i altres jornades, conferències, taules rodones i presentacions amb la participació en total de 263 ponents. En el cas d'Expoquimia també s'exposen primeres matèries i química de base; Instrumentació analítica, mesurament i control; i Materials i sistemes per al tractament de superfícies. Mentre que a Equiplast es trobaran també matèries primeres i additius, motlles i matrius, productes plàstics semielaborats o acabats, serveis diversos i reciclatge Expoquimia i Equiplast prendran així el pols a dues indústries transversals i essencials a l'economia del país, especialment la química que factura a Espanya gairebé 90.000 milions d'euros anuals i proveeix de productes i tecnologies al 98% dels sectors productius, segons dades de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE). Es tracta d'un dels sectors estratègics per fer front al canvi climàtic i avançar en energies renovables com l'hidrogen, sense oblidar nous desenvolupaments d'altres sectors amb un impacte directe a la vida quotidiana com l'agroalimentari, farmacèutic, la mobilitat o les tecnologies digitals. En aquest sentit, el sector espanyol del plàstic genera una xifra de negoci anual de gairebé 28.000 milions d'euros segons un estudi d'Equiplast i busca accelerar la seva transició cap a l'economia circular convertint els residus d'aquest material versàtil, resistent i amb una llarga vida útil en un recurs valuós i inesgotable per a la fabricació de nous materials i productes en sectors com el packaging, la construcció, automoció, electrònica, jardineria o tèxtil entre d'altres
Connectant indústria, societat i sostenibilitat, Amb aquest lema, Expoquimia i Equiplast aposten per aportar coneixement i exposar casos pràctics sobre les darreres innovacions i projectes que permeten abordar grans reptes com l'economia circular, la descarbonització i la neutralitat climàtica, recolzant-se també a la digitalització i la transferència de coneixement. En quatre dies es faran gairebé un centenar de sessions entre congressos i altres jornades, conferències, taules rodones i presentacions amb la participació en total de 263 ponents. En el cas d'Expoquimia també s'exposen primeres matèries i química de base; Instrumentació analítica, mesurament i control; i Materials i sistemes per al tractament de superfícies. Mentre que a Equiplast es trobaran també matèries primeres i additius, motlles i matrius, productes plàstics semielaborats o acabats, serveis diversos i reciclatge  Expoquimia i Equiplast prendran així el pols a dues indústries transversals i essencials a l'economia del país, especialment la química que factura a Espanya gairebé 90.000 milions d'euros anuals i proveeix de productes i tecnologies al 98% dels sectors productius, segons dades de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE). Es tracta d'un dels sectors estratègics per fer front al canvi climàtic i avançar en energies renovables com l'hidrogen, sense oblidar nous desenvolupaments d'altres sectors amb un impacte directe a la vida quotidiana com l'agroalimentari, farmacèutic, la mobilitat o les tecnologies digitals. En aquest sentit, el sector espanyol del plàstic genera una xifra de negoci anual de gairebé 28.000 milions d'euros segons un estudi d'Equiplast i busca accelerar la seva transició cap a l'economia circular convertint els residus d'aquest material versàtil, resistent i amb una llarga vida útil en un recurs valuós i inesgotable per a la fabricació de nous materials i productes en sectors com el packaging, la construcció, automoció, electrònica, jardineria o tèxtil entre d'altres -  -  -