Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Concentració d'Unió de Pagesos aquest dimarts davant la seu de la CHE. El sindicat exigeix al Govern de l’Estat per pal·liar la sequera, mesures urgents econòmiques (ajuts directes, finançament i flexibilització de les condicions dels ajuts directes i dels de desenvolupament rural de la Política Agrària Comuna (PAC), fiscals (IRPF, tarifes de l’aigua, IBI de rústica, etc.), socials (quotes de la Seguretat Social, ERTO a les explotacions i a les cooperatives i altres entitats associatives del sector, etc.) i obres d’emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per a la supervivència del bestiar i de les plantacions de conreus llenyosos.
Concentració d'Unió de Pagesos aquest dimarts davant la seu de la CHE. El sindicat exigeix al Govern de l’Estat per pal·liar la sequera, mesures urgents econòmiques (ajuts directes, finançament i flexibilització de les condicions dels ajuts directes i dels de desenvolupament rural de la Política Agrària Comuna (PAC), fiscals (IRPF, tarifes de l’aigua, IBI de rústica, etc.), socials (quotes de la Seguretat Social, ERTO a les explotacions i a les cooperatives i altres entitats associatives del sector, etc.) i obres d’emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per a la supervivència del bestiar i de les plantacions de conreus llenyosos. -  -  -