Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va crear el passat mes de gener una brigada específica operativa els 365 dies de l'any, per prevenir l'expansió del coipú amb un pla de xoc que incloia 10 mesures
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va crear el passat mes de gener una brigada específica operativa els 365 dies de l'any, per prevenir l'expansió del coipú amb un pla de xoc que incloia 10 mesures -  -  -