Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El cicle de vida dels materials que contenen amiant és d'uns 30 i 50 anys, i es calcula que en 2030 més del 85% d'aquests materials ja hauran superat la seva vida útil.
El cicle de vida dels materials que contenen amiant és d'uns 30 i 50 anys, i es calcula que en 2030 més del 85% d'aquests materials ja hauran superat la seva vida útil. -  -  -