Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Pacte per a la Moda Circular té com a missió contribuir a canviar el paradigma del sector tèxtil per avançar cap a una economia circular de forma voluntària, compartida i col·laborativa, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible aquesta transformació. Entre altres, el Pacte s’ha fixat disminuir significativament la generació de residus tèxtil i incrementar el percentatge de recollida selectiva i de valorització material, tant de preparació per a la reutilització com de reciclatge. Tanmateix, en l’àmbit de la fabricació es marca com a objectius incrementar la durabilitat dels productes, incrementar el percentatge de material reciclat incorporat a nous productes, reduir i eliminar l’ús de materials nocius, augmentar la reutilització amb la implementació de nous models de negoci i desplegar estratègies de producció més neta i eficients, entres altres.
El Pacte per a la Moda Circular té com a missió contribuir a canviar el paradigma del sector tèxtil per avançar cap a una economia circular de forma voluntària, compartida i col·laborativa, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible aquesta transformació. Entre altres, el Pacte s’ha fixat disminuir significativament la generació de residus tèxtil i incrementar el percentatge de recollida selectiva i de valorització material, tant de preparació per a la reutilització com de reciclatge. Tanmateix, en l’àmbit de la fabricació es marca com a objectius incrementar la durabilitat dels productes, incrementar el percentatge de material reciclat incorporat a nous productes, reduir i eliminar l’ús de materials nocius, augmentar la reutilització amb la implementació de nous models de negoci i desplegar estratègies de producció més neta i eficients, entres altres. -  -  -