Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La recerca mostra que la influència continental es manifesta principalment en l'augment de les temperatures màximes, mentre que a la zona d'influència mediterrània l'augment de les temperatures mínimes és més acusat (amb més efecte en la mortalitat). En canvi, les costes cantàbrica i atlàntica, així com, sobretot, les Canàries, presenten increments menys pronunciats, per sota dels 2°.
La recerca mostra que la influència continental es manifesta principalment en l'augment de les temperatures màximes, mentre que a la zona d'influència mediterrània l'augment de les temperatures mínimes és més acusat (amb més efecte en la mortalitat). En canvi, les costes cantàbrica i atlàntica, així com, sobretot, les Canàries, presenten increments menys pronunciats, per sota dels 2°. -  -  -