Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Pel que fa al període 1971-2022, les anomalies climàtiques són molt més acusades (1,49°C) a les ciutats espanyoles que a escala mundial (0,71°C). Els experts alerten, doncs, que l'escalfament global s'està acarnissant als principals sistemes urbans d'Espanya. Palma de Mallorca i Barcelona (dia i nit), Múrcia (dia), així com Ciudad Real, Saragossa i Madrid (nit) han registrat les temperatures més acusades
Pel que fa al període 1971-2022, les anomalies climàtiques són molt més acusades (1,49°C) a les ciutats espanyoles que a escala mundial (0,71°C). Els experts alerten, doncs, que l'escalfament global s'està acarnissant als principals sistemes urbans d'Espanya. Palma de Mallorca i Barcelona (dia i nit), Múrcia (dia), així com Ciudad Real, Saragossa i Madrid (nit) han registrat les temperatures més acusades -  -  -