Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Canal Principal rega, actualment, 50.000 hectàrees i abasteix a 77.340 habitants.
El Canal Principal rega, actualment, 50.000 hectàrees i abasteix a 77.340 habitants. -  -  -