Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
D'entre els cultius majoritaris, cal destacar el creixement, durant l'any passat, dels conreus de cítrics (286 ha, +13%), de fruits secs (4.311 ha, +8,97%), de vinya (29.082 ha, +7,07%) o d'oliveres (9.801 ha, +1,4%). El cultiu majoritari és la vinya, amb el 51,2 de la superfície de tots els cultius bio de la nostra terra.
D'entre els cultius majoritaris, cal destacar el creixement, durant l'any passat, dels conreus de cítrics (286 ha, +13%), de fruits secs (4.311 ha, +8,97%), de vinya (29.082 ha, +7,07%) o d'oliveres (9.801 ha, +1,4%). El cultiu majoritari és la vinya, amb el 51,2 de la superfície de tots els cultius bio de la nostra terra. -  -  -