Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La Carta de la Terra, de la qual podeu trobar més informació a un dels enllaços que incloïm en aquesta informació, té 16 principis fonamentals
La Carta de la Terra, de la qual podeu trobar més informació a un dels enllaços que incloïm en aquesta informació, té 16 principis fonamentals -  -  -