Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquesta imatge ens evoca la frase del científic lleidetà Joan Oró que diu que el futur de la Terra està a les nostres mans. Recordem-ho sempre i actuem en conseqüència perquè, en definitiva, la supervivència de la raça humana també depèn de la Terra
Aquesta imatge ens evoca la frase del científic lleidetà Joan Oró que diu que el futur de la Terra està a les nostres mans. Recordem-ho sempre i actuem en conseqüència perquè, en definitiva, la supervivència de la raça humana també depèn de la Terra -  -  -