Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Stop Creuers Catalunya és el nom de la campanya que impulsen des de fa anys diferents entitats ecologistes i de defensa del territori en contra del trànsit de creuers. Lluiten per evitar la presència d'aquests vaixells a Catalunya, especialment en els ports de Barcelona i Tarragona
Stop Creuers Catalunya és el nom de la campanya que impulsen des de fa anys diferents entitats ecologistes i de defensa del territori en contra del trànsit de creuers. Lluiten per evitar la presència d'aquests vaixells a Catalunya, especialment en els ports de Barcelona i Tarragona -  -  -