Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La Diputació de Barcelona publica aquest avís anunciant que el recinte no s'obriria de nou a causa de l'alt risc d'incendi
La Diputació de Barcelona publica aquest avís anunciant que el recinte no s'obriria de nou a causa de l'alt risc d'incendi -  -  -