Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Entre les propostes programades aquest 2023, s’identifiquen una sèrie de línies argumentals, les erupcions. Idees que s’han fet intenses a mesura que els creadors participants han anat compartint els fonaments dels seus projectes artístics durant els mesos previs al festival. En total són quatre erupcions que expliquen la programació: natura morta, mineral, vegetal i interespècies
Entre les propostes programades aquest 2023, s’identifiquen una sèrie de línies argumentals, les erupcions. Idees que s’han fet intenses a mesura que els creadors participants han anat compartint els fonaments dels seus projectes artístics durant els mesos previs al festival. En total són quatre erupcions que expliquen la programació: natura morta, mineral, vegetal i interespècies -  -  -