Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
el Congrés Català de Repoblament ha superat amb nota la seva primera convocatòria, amb 300 participants entre càrrecs electes, alcaldesses i alcaldes, equips municipals, personal tècnic, i també és obert a docents, investigadors i estudiantat interessant en la temàtica, una xifra que ha superat les previsions. Des de la Diputació, impulsora d’un projecte que volia ser un espai on presentar i debatre idees, projectes, experiències d’èxit i respostes útils a la crisi del despoblament, situant-se així com a referència en aquest àmbit, s’han complert les expectatives, tot plegat amb l’objectiu d’oferir un horitzó d’esperança davant la problemàtica que suposa el despoblament.
el Congrés Català de Repoblament ha superat amb nota la seva primera convocatòria, amb 300 participants entre càrrecs electes, alcaldesses i alcaldes, equips municipals, personal tècnic, i també és obert a docents, investigadors i estudiantat interessant en la temàtica, una xifra que ha superat les previsions. Des de la Diputació, impulsora d’un projecte que volia ser un espai on presentar i debatre idees, projectes, experiències d’èxit i respostes útils a la crisi del despoblament, situant-se així com a referència en aquest àmbit, s’han complert les expectatives, tot plegat amb l’objectiu d’oferir un horitzó d’esperança davant la problemàtica que suposa el despoblament. -  -  -