Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
el Secretari General de l'ONU Antonio Guterres, ha instat tots els governs a preparar plans de transició energètica coherents amb aquestes mesures i llestos per als inversors i ha exhortat els directors generals de totes les empreses de petroli i gas a què formin part de la solució. Guterres ha dit que s'haurien de presentar plans de transició creïbles, amplis i detallats, d'acord amb les recomanacions del meu Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre compromisos nets zero. I que aquests plans han de detallar clarament les reduccions reals d'emissions per al 2025 i el 2030 i els esforços per canviar els models empresarials per eliminar progressivament els combustibles fòssils i augmentar les fonts d'energia renovables.
el Secretari General de l'ONU Antonio Guterres, ha instat tots els governs a preparar plans de transició energètica coherents amb aquestes mesures i llestos per als inversors i ha exhortat els directors generals de totes les empreses de petroli i gas a què formin part de la solució.  Guterres ha dit que s'haurien de presentar plans de transició creïbles, amplis i detallats, d'acord amb les recomanacions del meu Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre compromisos nets zero. I que aquests  plans han de detallar clarament les reduccions reals d'emissions per al 2025 i el 2030 i els esforços per canviar els models empresarials per eliminar progressivament els combustibles fòssils i augmentar les fonts d'energia renovables. -  -  -