Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'informe, elaborat per 93 autors, recorda que entre 3.300 i 3.600 milions de persones, més del 40 % de la població global, viuen en contextos altament vulnerables al canvi climàtic
L'informe, elaborat per 93 autors, recorda que entre 3.300 i 3.600 milions de persones, més del 40 % de la població global, viuen en contextos altament vulnerables al canvi climàtic -  -  -