Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El sisè Informe d'Avaluació (AR6) del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic s'ha presentat aquest dilluns 20 de març a Ginebra
El sisè Informe d'Avaluació (AR6) del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic s'ha presentat aquest dilluns 20 de març a Ginebra -  -  -