Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La localitat on més tipus de pòl·lens estan decreixent és Manresa, seguida de Bellaterra, Tarragona, Girona, Vielha, Barcelona, Planes de Son, Tortosa i Lleida.
La localitat on més tipus de pòl·lens estan decreixent és Manresa, seguida de Bellaterra, Tarragona, Girona, Vielha, Barcelona, Planes de Son, Tortosa i Lleida. -  -  -