Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El despoblament continu i el progressiu abandonament de grans àrees del territori (camps sense conrear i boscos sense gestionar) per deixar pas a la concentració i la massificació de la població en determinades zones té i tindrà uns costos desproporcionats per al territori (incendis forestals de grans magnituds), el paisatge (l'abandonament del territori l'aboca a una degradació) i la qualitat de vida de la societat (les grans concentracions de persones tenen avantatges, però també molts inconvenients))
El despoblament continu i el progressiu abandonament de grans àrees del territori (camps sense conrear i boscos sense gestionar) per deixar pas a la concentració i la massificació de la població en determinades zones té i tindrà uns costos desproporcionats per al territori (incendis forestals de grans magnituds), el paisatge (l'abandonament del territori l'aboca a una degradació) i la qualitat de vida de la societat (les grans concentracions de persones tenen avantatges, però també molts inconvenients)) -  -  -