Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'abandonament d'un territori en primera instància només afecta els seus habitants, que perden qualitat de vida i serveis, se'n devalua el seu patrimoni i s'acaba perdent, però la pèrdua del patrimoni dels nostres avantpassatstambé acaba afectant tota la societat. La gent del medi rural són jardiners del paisatge i els millors activistes en la lluita contra el canvi climàtic i en la gestió i la cura dels boscos
L'abandonament d'un territori en primera instància només afecta els seus habitants, que perden qualitat de vida i serveis, se'n devalua el seu patrimoni i s'acaba perdent, però la pèrdua del patrimoni dels nostres avantpassatstambé acaba afectant tota la societat. La gent del medi rural són jardiners del paisatge i els millors activistes en la lluita contra el canvi climàtic i en la gestió i la cura dels boscos -  -  -