Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Govern ha aprovat aquest 28 de febrer passar a la fase d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i l'aqüífer del Fluvià Muga arran de la sequera i restringirà el consum d'aigua per persona i dia. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha limitat l'abastiment d'aigua a 5,9 milions d'habitants a causa de la sequera, que s'ha restringit a un màxim de 230 litres per persona i dia i suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, públiques i privades (només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable
El Govern ha aprovat aquest 28 de febrer passar a la fase d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i l'aqüífer del Fluvià Muga arran de la sequera i restringirà el consum d'aigua per persona i dia. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha limitat l'abastiment d'aigua a 5,9 milions d'habitants a causa de la sequera, que s'ha restringit a un màxim de 230 litres per persona i dia i suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, públiques i privades (només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable -  -  -