Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El BiooPanel genera electricitat a través de la terra, aprofitant les substàncies orgàniques que hi ha en sòls naturals i la seva descomposició per part de microorganismes naturals, sense fer malbé el medi
El BiooPanel genera electricitat a través de la terra, aprofitant les substàncies orgàniques que hi ha en sòls naturals i la seva descomposició per part de microorganismes naturals, sense fer malbé el medi -  -  -