Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'escultura "El curs de la vida", representa el mateix poeta, i el seu retrat, i la significació literària del camí de la vida. Cusachs havia deixat fet la maqueta, els dibuixos i el guix del monument. Han participat a la realització del monument Granits Barbany S.L i la Fundició Parellada. El projecte s'ha pogut fer gràcies a la implicació de la família Cusachs i ha comptat amb el suport de l'empresa Cabré Junqueras.
L'escultura