Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La Comunalitat de Vic va néixer ara fa un any impulsada per la cooperativa La Fera Ferotge, l'Associació Tapís, l'Associació de Veïnes i Veïns del Remei i l'Ajuntament de Vic, en el marc del Programa d'Economia Social de la Generalitat. Ho va fer, entre altres objectius, amb el de crear nous projectes econòmics que, des de l'autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local, a partir de l'impuls i l'enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, com és ara l'impuls de VICOOP. En aquest sentit, Trini Molist ha destacat en l'acte d'aquest divendres el valor de la Comunalitat a l'hora «d'accelerar processos d'autoorganització per fomentar activitats economìques des de l'economia social i solidària». Més tractant-se d'un projecte com aquest, estretament vinculat a la transició ecosocial, un dels eixos principals de treball de la Comunalitat
La Comunalitat de Vic va néixer ara fa un any impulsada per la cooperativa La Fera Ferotge, l'Associació Tapís, l'Associació de Veïnes i Veïns del Remei i l'Ajuntament de Vic, en el marc del Programa d'Economia Social de la Generalitat. Ho va fer, entre altres objectius, amb el de crear nous projectes econòmics que, des de l'autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local, a partir de l'impuls i l'enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, com és ara l'impuls de VICOOP. En aquest sentit, Trini Molist ha destacat en l'acte d'aquest divendres el valor de la Comunalitat a l'hora «d'accelerar processos d'autoorganització per fomentar activitats economìques des de l'economia social i solidària». Més tractant-se d'un projecte com aquest, estretament vinculat a la transició ecosocial, un dels eixos principals de treball de la Comunalitat -  -  -