Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Fernando Prieto, director de l'Observatori de la Sostenibilitat i coautor de l'estudi, és doctor en Ecologia per la Universitat Autònoma de Madrid
Fernando Prieto, director de l'Observatori de la Sostenibilitat i coautor de l'estudi, és doctor en Ecologia per la Universitat Autònoma de Madrid -  -  -