Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons Fernando Prieto, és millor posar plaques solars en els sostres d'edificis i en zones ja degradades com autopistes, antics abocadors, zones mineres, pedreres o infraestructures lineals que fer-ho en zones forestals, agrícoles o d'interès per a la seva conservació
Segons Fernando Prieto, és millor posar plaques solars en els sostres d'edificis i en zones ja degradades com autopistes, antics abocadors, zones mineres, pedreres o infraestructures lineals que fer-ho en zones forestals, agrícoles o d'interès per a la seva conservació  -  -  -