Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Investigadors del CER-H2. D'esquerra a dreta: Attila Peter Husar, sotsdirector del CER-H2 i responsable de l'UPC Hydrogen Laboratory; Maria Serra, directora del CER-H2; Jordi Llorca, investigador del grup de recerca Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN) i vicerector de Recerca de la UPC; Lluís Soler, investigador Ramon y Cajal del mateix grup de recerca i del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona
Investigadors del CER-H2. D'esquerra a dreta: Attila Peter Husar, sotsdirector del CER-H2 i responsable de l'UPC Hydrogen Laboratory; Maria Serra, directora del CER-H2; Jordi Llorca, investigador del grup de recerca Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN) i vicerector de Recerca de la UPC; Lluís Soler, investigador Ramon y Cajal del mateix grup de recerca i del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona -  -  -