Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La infraestructura del laboratori consta de 4 estacions de proves per a equips petits, en ordre de watts, 4 estacions de prova per a equips mitjans, de fins a 1 kW; 4 estacions de prova per a equips mitjans/grans de fins a 10 kW cadascuna i 1 cambra ambiental de 3x4 m2 per provar sistemes d'automoció, amb potència màxima de fins a 100 kW.m
La infraestructura del laboratori consta de 4 estacions de proves per a equips petits, en ordre de watts, 4 estacions de prova per a equips mitjans, de fins a 1 kW; 4 estacions de prova per a equips mitjans/grans de fins a 10 kW cadascuna i 1 cambra ambiental de 3x4 m2 per provar sistemes d'automoció, amb potència màxima de fins a 100 kW.m -  -  -