Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
En matèria d'energia, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà enguany 566M d'euros, entre recursos propis i fons europeus, a accelerar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. Gràcies als recursos del Fons Climàtic (160M d'euros) es donarà suport als ens locals per desenvolupar accions per reduir les emissions i fer front a les conseqüències del canvi climàtic, s'impulsaran projectes de recerca en aquesta matèria, s'invertirà per afavorir la reducció d'emissions de les empreses, s'apostarà per la restauració dels espais degradats a través del Pla de Restauració d'Activitats Extractives i s'activarà l'Assemblea Ciutadana pel Clima. Per fer front a l'impacte de les emissions atmosfèriques a nivell local, aquest any s'aprovarà el Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya i s'invertiran 3,5M d'euros en equipaments de la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i 7M d'euros en acompanyar els ens locals per implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE). La secretaria d'Alimentació disposarà d'un pressupost de 141M d'euros, que suposa un increment del 28%. La política de cohesió territorial es vertebra a partir de la secretaria d'Agenda Rural, que gestionarà 510M d'euros del pressupost, un 9% més que l'any passat. També es destinaran 5M d'euros a l'adquisició de finques d'alt interès per a la preservació de la biodiversitat.
En matèria d'energia, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà enguany 566M d'euros, entre recursos propis i fons europeus, a accelerar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. Gràcies als recursos del Fons Climàtic (160M d'euros) es donarà suport als ens locals per desenvolupar accions per reduir les emissions i fer front a les conseqüències del canvi climàtic, s'impulsaran projectes de recerca en aquesta matèria, s'invertirà per afavorir la reducció d'emissions de les empreses, s'apostarà per la restauració dels espais degradats a través del Pla de Restauració d'Activitats Extractives i s'activarà l'Assemblea Ciutadana pel Clima. Per fer front a l'impacte de les emissions atmosfèriques a nivell local, aquest any s'aprovarà el Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya i s'invertiran 3,5M d'euros en equipaments de la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i 7M d'euros en acompanyar els ens locals per implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE). La secretaria d'Alimentació disposarà d'un pressupost de 141M d'euros, que suposa un increment del 28%. La política de cohesió territorial es vertebra a partir de la secretaria d'Agenda Rural, que gestionarà 510M d'euros del pressupost, un 9% més que l'any passat. També es destinaran 5M d'euros a l'adquisició de finques d'alt interès per a la preservació de la biodiversitat.  -  -  -