Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Pel que fa al cicle de l'aigua, tenint en compte que portem més dos anys de sequera, "gestionar aquest recurs en un context de canvi climàtic evident és un dels principals reptes immediats que tenim com a Govern i, m'atreviria a dir, com a país", ha manifestat Jordà.En aquest sentit, per assegurar l'abastament d'aigua a casa nostra, s'està treballant, sobretot, en la regeneració i la dessalinització. En els propers dos anys es destinaran 120 M€ a doblar el volum d'aigua regenerada a Catalunya; s'invertiran 200 M€ a millorar les estacions potabilitzadores de la conca del Besòs i del Llobregat en el període 2023-2027, amb una dotació inicial de 15 M€ l'any 2023; començaran els treballs per construir la nova Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) al Besòs; i es dedicaran 250 M€ a l'ampliació de la dessaladora de la Tordera, que es licitarà aquest 2023. Finalment, s'invertiran 600 M€ en 5 anys, dels quals 100M€ durant el 2023, en sanejament.
Pel que fa al cicle de l'aigua, tenint en compte que portem més dos anys de sequera,