Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Amb més de 25 anys d'experiència, Solidança engloba la recollida de roba a través de les Empreses d'Inserció Solidança Treball i ADAD L'Encant, seguint un model d'economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte. Per una banda, té un valor social, degut a que genera llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. I per una altra, un valor ambiental, ja que converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i evita la generació d'emissions de CO2 al medi ambient.
Amb més de 25 anys d'experiència, Solidança engloba la recollida de roba a través de les Empreses d'Inserció Solidança Treball i ADAD L'Encant, seguint un model d'economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte. Per una banda, té un valor social, degut a que genera llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social. I per una altra, un valor ambiental, ja que converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i evita la generació d'emissions de CO2 al medi ambient. -  -  -