Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
A banda de llaunes, ampolles, bidons de pintura, envasos de diferents tipus i tovalloletes higièniques, els pescadors han tret del mar objectes molt diversos. Entre les troballes més extraordinàries destaquen aspersors de grans dimensions, joguines diverses, pneumàtics i tests de totes mides. A la costa gironina, els pescadors han pogut comprovar que l'origen de la majoria d'envasos prové del Mediterrani (França, Itàlia, Marroc) i es troben entre els 60 i els 220 metres de fondària. Els pescadors d'aquest territori afirmen que quan es pesquen més deixalles marines és en èpoques de temporals o corrents forts; és a dir, durant els mesos de tardor i hivern. Durant els mesos d'estiu n'agafen menys quantitat. A Barcelona, per contra, el pic més alt de deixalles es troba entre els mesos d'agost i setembre, relacionat amb la temporada estival
A banda de llaunes, ampolles, bidons de pintura, envasos de diferents tipus i tovalloletes higièniques, els pescadors han tret del mar objectes molt diversos.  Entre les troballes més extraordinàries destaquen aspersors de grans dimensions, joguines diverses, pneumàtics i tests de totes mides.  A la costa gironina, els pescadors han pogut comprovar que l'origen de la majoria d'envasos prové del Mediterrani (França, Itàlia, Marroc) i es troben entre els 60 i els 220 metres de fondària. Els pescadors d'aquest territori afirmen que quan es pesquen més deixalles marines és en èpoques de temporals o corrents forts; és a dir, durant els mesos de tardor i hivern. Durant els mesos d'estiu n'agafen menys quantitat.  A Barcelona, per contra, el pic més alt de deixalles es troba entre els mesos d'agost i setembre, relacionat amb la temporada estival -  -  -