Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Una de les mesures que preveu el Pla de xoc és la realització d'un pla de control del coipú amb l'objectiu de recopilar i tenir tota la informació sobre aquesta espècie exòtica invasora per, d'aquesta manera, poder planificar anualment i de manera adaptativa les zones i èpoques d'actuació.El Pla de xoc i de control preveu un total de 10 mesures concretes per frenar l'expansió del coipú i reduir la seva presència a la demarcació de Girona. Segons l'estudi que s'ha realitzat, actualment trobem focus d'aquesta espècie invasora de manera permanent a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva.
Una de les mesures que preveu el Pla de xoc és la realització d'un pla de control del coipú amb l'objectiu de recopilar i tenir tota la informació sobre aquesta espècie exòtica invasora per, d'aquesta manera, poder planificar anualment i de manera adaptativa les zones i èpoques d'actuació.El Pla de xoc i de control preveu un total de 10 mesures concretes per frenar l'expansió del coipú i reduir la seva presència a la demarcació de Girona. Segons l'estudi que s'ha realitzat, actualment trobem focus d'aquesta espècie invasora de manera permanent a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. -  -  -