Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha creat una brigada específica, que estarà operativa els 365 dies de l'any, per prevenir l'expansió del coipú. Aquesta brigada és una de les mesures concretes que preveu el Pla de xoc i de control del coipú, que la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, juntament amb la directora dels serveis territorials del Departament, Elisabet Sánchez i Sala, han presentat a Pals (Baix Empordà) La secretària d'Acció Climàtica ha explicat que una de les actuacions principals serà la creació d'aquesta brigada específica per prevenir l'expansió del coipú, que estarà formada per tres persones i estarà operativa els 365 dies de l'any. Aquesta brigada centrarà la seva activitat en les actuacions d'urgència per danys i proveirà de recursos, tant materials com formatius, la xarxa de gestors per a l'erradicació del coipú, que està formada per tots els agents del territori implicats. Amb aquesta brigada, el Departament d'Acció Climàtica disposarà ara de fins a quatre brigades disponibles per actuar en moments de màxima necessitat.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha creat una brigada específica, que estarà operativa els 365 dies de l'any, per prevenir l'expansió del coipú. Aquesta brigada és una de les mesures concretes que preveu el Pla de xoc i de control del coipú, que la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, juntament amb la directora dels serveis territorials del Departament, Elisabet Sánchez i Sala, han presentat a Pals (Baix Empordà)  La secretària d'Acció Climàtica ha explicat que una de les actuacions principals serà la creació d'aquesta brigada específica per prevenir l'expansió del coipú, que estarà formada per tres persones i estarà operativa els 365 dies de l'any. Aquesta brigada centrarà la seva activitat en les actuacions d'urgència per danys i proveirà de recursos, tant materials com formatius, la xarxa de gestors per a l'erradicació del coipú, que està formada per tots els agents del territori implicats. Amb aquesta brigada, el Departament d'Acció Climàtica disposarà ara de fins a quatre brigades disponibles per actuar en moments de màxima necessitat. -  -  -