Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La suma de precipitació anual també ha quedat en general curta respecte de la mitjana climàtica del període 1961-1990. Només a l'àrea del massís del Port (Baix Ebre) i a zones elevades de la Val d'Aran es pot considerar l'any com a plujós, on s'hi han recollit els màxims de l'any de Catalunya, amb més de 1.400 mm.En canvi, no s'ha arribat a assolir el llindar dels 250 mm anuals a punts esparsos del Segrià.
La suma de precipitació anual també ha quedat en general curta respecte de la mitjana climàtica del període 1961-1990. Només a l'àrea del massís del Port (Baix Ebre) i a zones elevades de la Val d'Aran es pot considerar l'any com a plujós, on s'hi han recollit els màxims de l'any de Catalunya, amb més de 1.400 mm.En canvi, no s'ha arribat a assolir el llindar dels 250 mm anuals a punts esparsos del Segrià. -  -  -