Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La consellera ha explicat que les polítiques de desenvolupament social, econòmic i territorial que s'impulsaran a partir d'ara a Catalunya estaran sempre supeditades a la conservació dels sistemes naturals, és a dir, a la protecció de la biodiversitat, l'aigua, els boscos i els ecosistemes marins, de la mà de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, ja que l’emergència climàtica és un altre dels indicadors globals d'una crisi originada per un model de creixement sobre el planeta que ha comportat la sobreexplotació dels recursos naturals sota la premissa que són il#limitats. És per això que les polítiques públiques d'adaptació han de preveure, necessàriament, la simbiosi entre les conurbacions costaneres amb el rerepaís que els subministra biodiversitat, aigua, energia, aliments, materials, lleure, cultura i tants d'altres serveis ecosistèmics.
La consellera ha explicat que les polítiques de desenvolupament social, econòmic i territorial que s'impulsaran a partir d'ara a Catalunya estaran sempre supeditades a la conservació dels sistemes naturals, és a dir, a la protecció de la biodiversitat, l'aigua, els boscos i els ecosistemes marins, de la mà de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, ja que l’emergència climàtica és un altre dels indicadors globals d'una crisi originada per un model de creixement sobre el planeta que ha comportat la sobreexplotació dels recursos naturals sota la premissa que són il#limitats. És per això que les polítiques públiques d'adaptació han de preveure, necessàriament, la simbiosi entre les conurbacions costaneres amb el rerepaís que els subministra biodiversitat, aigua, energia, aliments, materials, lleure, cultura i tants d'altres serveis ecosistèmics. -  -  -